Uvjeti kupnje i dostave

NARUČIVANJE I CIJENE

Sve robe i usluge koje Ne zaboravi me d.o.o. nudi navedene su na internet trgovini cvjetarna-nezaboravime-rijeka.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama i svrsi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena. Pod cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom i Internet bankarstvom – uplatnicom.

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i predstavljaju konačnu maloprodajnu cijenu (tvrtka Ne zaboravi me d.o.o. nije u sustavu PDV-a)  sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske.

Na kupovinu putem WEB SHOP-a Ne zaboravi me d.o.o. može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja. Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
Ne zaboravi me d.o.o.  zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
Cijena dostave kupljenih proizvoda je uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB SHOP USLUGE

Korisnici mogu plaćati proizvode internet bankarstvom ili plaćanjem u cvjetarni Ne zaboravi me kod preuzimanja naručenih proizvoda.

Proizvodi se naručuju putem košarice. Prema narudžbi i dostupnosti artikala trgovac će kupcu na mail adresu poslati potvrdu zaprimljene narudžbe.

Korisnik može koristiti ove stranice za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Ne zaboravi me d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika/kupaca uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.
Ne zaboravi me d.o.o. nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji korisnik može postaviti na ovim web stranicama te zadržava pravo na promjenu, prilagođavanje, izmjenu ili brisanje onog sadržaja za koji smatra da nije prikladan.

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE

Prodavatelj je Ne zaboravi me d.o.o., a kupac je svaka punoljetna  osoba koja je posjetitelj/korisnik ovih stranica i koja popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje.
Korisnik/kupac je svaka punoljetna osoba koja prihvaća opće uvjete poslovanja. Ne zaboravi me d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja kao i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom narudžbe isto i potvrđuje kao kupac.
Kupac je dužan dati ispravne osnovne podatke za dostavu narudžbe. Ne zaboravi me d.o.o. prikuplja samo one osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveze dostave naručenih proizvoda.
Ne zaboravi me d.o.o. obvezuje se dostaviti sve naručene i plaćene proizvode istog ili najkasnije slijedećeg dana od dana uplate naručenih proizvoda, odnosno sukladno dogovoru sa naručiteljem.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu Ne zaboravi me d.o.o.zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Ne zaboravi me d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu info@cvjetarna-nezaboravime-rijeka.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ne zaboravi me d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)